گروه خونی و خطر ابتلا به کوئید19

طبق نتایج مطالعات علمی جدید، ژن و گروه خونی فرد به تعیین احتمال شدت بیماری کووید ۱۹ کمک می نماید. ژن های کنترل کننده گروه خونی در تشکیل سطح سلول‌ها نقش دارند و تغییر در ساختار سطح سلول بر آسیب پذیری سلول آلوده به کروناویروس جدید تأثیر دارد. نوع گروه خونی بر ریسک لختگی خون […]

بستن
مقایسه