دارو در تاریخ بشر

تاریخ داروسازی به عنوان شاخه‌ای مستقل از دانش به ابتدای قرن نوزدهم بازمی‌گردد، پیش از آن این علم را شاخه‌ای از طب در نظر می‌گرفتند. البته بر اساس مطالعات دیرینه‌شناسان، شکل‌گیری علم داروسازی به ماقبل تاریخ بازمی‌گردد. در دوران ماقبل تاریخ، بشر توانسته بود خواص دارویی شماری از گیاهان را کشف و از آن‌ها برای […]

بستن
مقایسه