سرطان پوست

سرطان پوست شایعترین سرطانهای انسانی است. در سال 2020 پیش بینی می شود بیش از 100000 نفر در ایالات متحده مبتلا به نوعی از این بیماری شوند و پیش بینی می شود تقریباً 7000 نفر به علت این بیماری از دنیا بروند. سرطان هنگامی اتفاق می افتد که سلولهای عادی دچار تغییر و تحول شوند […]

بستن
مقایسه