نکات طلایی کاهش وزن

از دست دادن زیاد وزن باید آگاهانه باشد زیرا میزان از دست دادن وزن پایدار نیست. افرادی که سعی در از دست دادن بیش از 1 – 2 کیلو توصیه شده در هفته دارند باید تحت نظارت پزشک خود کاهش وزن را انجام دهند. کاهش وزن سریع با ریسک هایی همراه است: افزایش احتمال سنگ […]

بستن
مقایسه