سندروم پاهای بی قرار

سندروم پاهای بی قرار موضوعی است که در این مقاله داروخانه دکتر رضوی پور به بررسی آن خواهم پرداخت . احتلالی که از هر ده نفر یک نفر را در برهه ای زندگی او تحت تاثیر قرار می دهد. فرد مبتلا به سندروم پاهای بی قرار معمولا به هنگام خواب احساس پیچیدگی یا ناراحتی در […]

بستن
مقایسه