مکمل کلسیم و اهمیت کلسیم در بدن

استحکام استخوانهـا مهم‌ترین نقش کلسیم در بدن است، از دیگر وظایف متنوع عنصـــــر کلسیم در بدن، می‌توان به تنظیم ضربان قلب، کمک به انتقال پیام در سیستم عصبی، کمک به ترشـــــــــح مناسب هورمون‌ها و کمک به انعقاد خون اشاره کرد. در صورتـــــی که کلسیم مورد نیاز بدن تامین نشود، تراکم توده استخوانـــــــــی کم و استخوان […]

بستن
مقایسه