مکمل BCAA

مکمل BCAA به معنی آمینواسیدهای شاخه دار است. اسم عجیبی دارد ولی این چندان هم بی دلیل نیست. ساختار ملکولی BCAA  شاخه شاخه بوده و به همین خاطرآن را به این نام میشناسند. به طور کلی بدن انسان برای عضله سازی نیاز به ٨ آمینو اسید ضروری دارد که سه مورد از مهمترین آنها در […]

بستن
مقایسه