نکته هایی درباره مراقبت از پوست خشک

شناخت ساختمان پوست انسان، کمک میکند بهتر بدن خود را بشناسیم. پوست، یکی از بزرگترین اعضای بدن است و حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد کل وزن بدن را تشکیل می دهد. در واقع می توان گفت که این اندام پوشش محافظتی بدن موجودات زنده است. اجزای تشکیل دهنده ساختمان پوست انسان عبارتند از: غدد عرق، […]

بستن
مقایسه