کودک بد غذا

غذا خوردن کودکان یکی از دغدقه های ذهنی والدین است که روزانه با آن درگیر هستند. از همان لحظه ای که نوزاد به دنیا می آید، بحث غذا یا همان شیر خوردن او بسیار مهم بوده و از درگیریهای ذهنی والدین محسوب میشود. مادری که از شیر خود ، کودکش را تغذیه میکند مدام مراقب […]

بستن
مقایسه