ماجراهای داشتن کودک سه ساله

کودک نازنازی و کوچولوی ما در آستانه سه ساله شدن دیگ اون بچه ای که میشناختیم نیست! مستقل شده ، حرف حرف خودشه ، میخواد هر چیزی رو تجربه کنه و درصورت مخالف باهاش عصبانی میشه و به جنگ ما میاد و هر کاری میکنه که به خواسته اش برسه! داشتن کودک سه ساله ماجراهای […]

بستن
مقایسه